Okna i Drzwi 07.03.2022

Czyste Powietrze dofinansowanie

Program Czyste Powietrze dofinansowanie. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien?

 

Straty energii w budynkach można skutecznie niwelować, jednocześnie zwiększając komfort mieszkania. Wiąże się z tym spory wydatek. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany okien. Jak to zrobić? Dowiesz się w dalszej części artykułu.

Program ?Czyste Powietrze? ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31.12.2027r.
Program ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program dotyczy jednorodzinnych budynków mieszkalnych ? wolnostojących albo w zabudowę bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

 

Ile wynosi dofinansowanie na termomodernizację w ramach programu czyste powietrze?

 

Czy wymiana okien za darmo jest możliwa? Na chwilę obecną program oferuje bezzwrotną dotację która wynosi do 30 tysięcy złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania, oraz 37 tysięcy złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania dostępne są trzy opcje:

 

OPCJA 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI DLA OPCJI 1:

 • 25 000 zł ? gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł ? dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją

fotowoltaiczną

 

OPCJA 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI DLA OPCJI 2:

 • 20 000 zł ? gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł ? dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją

fotowoltaiczną

 

OPCJA 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła,

a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI DLA OPCJI 3:

 • 10 000 zł

 

W ramach podwyższonego poziomu dofinansowania dostępne są dwie opcje:

 

OPCJA 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI DLA OPCJI 1:

 • 32 000 zł ? gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł ? dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

OPCJA 2

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem

wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 15 000 zł

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu ?Czyste powietrze?

 

Udział w projekcie ?Czyste powietrze? może wziąć osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wnioskować o podwyższone dofinansowanie może osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

 

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach programu ?Czyste powietrze?, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że wartość współczynnika przenikania ciepła nie może przekroczyć dla:

 • okna i drzwi balkonowe ? 0,90 [W/(m2K)]
 • okna połaciowe ? 1,10 [W/(m2K)]
 • drzwi zewnętrzne ? 1,30 [W/(m2K)]
 • drzwi i bramy w garażach ogrzewanych ? 1,30 [W/(m2K)]

 

Aby móc skorzystać z dotacji w ramach programu, proponujemy zastosowanie systemów okiennych z naszej oferty:

THERMO LUXUS

PRESTIGE

 

 

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie „Czyste Powietrze”?

 

Wnioski można składać do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz online.
Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie internetowej nfosigw.gov.pl

umów się na pomiar
Umów się na pomiar

Plastbud
ul. Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia

Plastbud