MB-SR50N EI

Przeznaczony dla lekkich ścian osłonowych i wypełniających

System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N EI przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1, oraz przeszklonych przykryć dachowych w klasie odporności ogniowej RE30 według normy PN-EN 1365-2. System jest klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniający ogień (NRO). Konstrukcja systemu oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm.

Dodatkowe informacje

Profile słupów i rygli są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą konstrukcję rusztu aluminiowego, który jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki. W celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Wkład ogniochronny składa się, z kształtownika aluminiowego o odpowiednim kształcie pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych. Tak zaprojektowana konstrukcja pozwoliła zastosować standardowe kształtowniki słupów i rygli wykorzystywane w systemie MB-SR50N, co znacznie podniosło ekonomiczność całej konstrukcji, oraz zapewniło identyczny wygląd z profilami systemu MB-SR50N.

W konstrukcji MB-SR50N EI wykorzystane zostały słupy o głębokości od 85÷225mm, oraz rygle o głębokości od 85÷189,5mm.
W systemie przewiduje się połączenie nakładkowe rygla ze słupem, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni międzyszybowych. Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału ?HPVC?, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM.

Szyby ogniochronne lub inne wypełnienia osadzone są we wrębach przyszybowych ukształtowanych z profili słupów i rygli, oraz listwy dociskowej. Dodatkowo we wrębach przyszybowych słupów i rygli zastosowana została ogniochronna taśma. Listwa dociskowa zamocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt i podkładkę ze stali nierdzewnej. Taki system szklenia zabezpiecza szybę przeciwpożarową lub inne wypełnienia przed wypadnięciem z ramy podczas pożaru. Ściana systemu MB-SR50N EI powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej, oraz obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe słupów i rygli, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień między elementami ściany i konstrukcją budynku, oraz sposób wentylacji i odwodnienia ściany. Przy uwzględnieniu wymagań wynikających z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku, ściana powinna być tak zaprojektowana, aby spełniała obowiązujące normy.

Maksymalna wysokość ściany osłonowej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych wynikających z obliczeń statycznych z tym, że konstrukcja powinna być podzielona, co kondygnację dylatacjami termicznymi pionowymi. Maksymalne rozstawy i rozpiętość profili nośnych, przy założonym schemacie statycznym, wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i wymiarów wypełnień. Ściana osłonowa nie ma ograniczenia w zakresie długości przy zastosowaniu dylatacji poziomej.

Przekroje

umów się na pomiar
Umów się na pomiar

Plastbud
ul. Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia

Plastbud